Top 100
Czat
Nie jesteś upoważniony!
Czat
?
Top 100

Który z dwóch elementów ma ten sam kolor?

(Istnieją dwa elementy: prostokąt i tło. Obydwa te elementy charakteryzują się niejednorodną kolorystyką, która płynnie przechodzi z jednego koloru w drugi. Ale tak nie jest. Niektóre z tych elementów mają jednolity kolor.)

Który z dwóch elementów ma ten sam kolor?
Wybierz poprawną odpowiedź
Prostokąt
Tło